Byarnas historia

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Vattan

Björkbo 1:1

Björkbo 1:2

Vattan 1:2

Vattan 1:7

Vattan 1:8

Vattan 1:9

Vattan 1:10

Vattan 1:11

Lövåker

Lobo 1:2

Lövåker 1:2

Lövåker 1:4

Lövåker 1:9

Lövåker 1:13

Lövåker 1:17

Lövåker 1:18

Lövåker 1:20

Piparbo 1:1

Skogsbo 1:2

Skogsbo 1:3

Skogsbo 1:4

Skogsbo 1:5

Skogsbo 1:15

Vallbo 1:1A

Vallbo 1:2

Vallbo 1:3

Vallbo 1:4

Videmark 1:2

Videmark 1:4

Videmark 1:5

Åkerbo 1:1

 

Stocksbo

Andersbo 2:1

Flinkbo 1:1

Flinkbo 1:4

Grensbo 1:1

Grensbo 1:2

Häggbo 1:1

Kvarbo 1:4

Kvarbo 1:5

Kvarbo 1:6

Lobo 1:3

Nybo 1:1

Stocksbo 1:9

Stocksbo 1:10

Stocksbo 1:14

Stocksbo 1:16

Stocksbo 1:17

Stocksbo 3:5

Stocksbo 3:6

Stocksbo 3:7

Stocksbo 3:9

Stocksbo 3:12

Vallbo 1:1

Vidmark 1:6

Videmark 1:5

 

Grundsjön

Grundsjön 2:12

Grundsjön 2:13

Grundsjön 3:2