Åkerbo 1 1

Åkerbo 1:1 (Åkerlövs)

ERIK ANDERSSON

    Lövåker, Åshammar

Född 13 jan. 1886 i Ovansjö socken.

Hemmansägare. Inneh. Av släktgårds-

Diplom “Åkerlöfs”. Lövåker, Ovansjö

Socken, sedan år 1725.