Nyheter

Nyheter

  Inställt Jul- och nyårsfirande i Bygdegårdsföreningen 2021

 
  Det har blivit tradition att vi på Julaftons morgon träffas i Bygdegården
  för julgröt och skinksmörgås och på Nyårsafton för att fira in det nya året.

  Pga Corona-pandemin tvingades vi 2020 ställa in både julgröten och nyårsfirandet.

 
  Under hösten 2021 minskade smittspridningen, allt fler vaccinerades och livet började      återgå till en mer normal situation. Det såg hoppfullt ut….

 

  Men nu har en ny Corona-variant lett till att smittspridningen ökar igen och                          restriktioner återigen införts i Sverige. Det påverkar även oss i Bygdegårdsföreningen

  För att undvika risken för smittspridning får vi tyvärr vänta med att träffas igen i                Bygdegården. 

 

  Styrelsen har därför beslutat att föreningen ställer in julfrukost och nyårsfest även i år.

 

  Styrelsen tillönskar alla


 God Jul och Gott Nytt År---------------------------------------------------------------------Tillsyn 2020/21


Styrelsen tackar er som frivilligt ställer upp och sköter Bygdegården under kommande vinter.


TACK till Sten W, Kjell T, Annika H/Dennis Å, Micke N, Leif K och Thomas V som kommer att ha tillsyn inne och skotta broar.


TACK till er som ställer upp med traktor för att sköta snöröjningen:
Rune I, Roger B, Sten W, Mats J och Stefan S.


Ännu en gång.  STORT TACK!!


------------------------------------ÅRSMÖTET 2021


Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet i Bygdegårdsföreningen som hölls

Lördagen den 25 september i Bygdegården.


Årsmötet inleddes med en parentation, ett ljus tändes och vi höll en kort minnesstund för Lotta Nyman som lämnat oss. 


Kassören Kjell gick igenom ekonomin som visar att föreningen har gott ställt trots en nedgång i stuguthyrningen under pandemin.


Revisorn Åke hade inget att erinra utan kunde tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 2020, vilket också blev årsmötets beslut.


De som var i tur att avgå från styrelsen omvaldes.
Styrelsen för 2021: Leif Karvonen ordf,  Kjell Thorslund kassör,  Sven-Olof Evermo sekr, Sten Westberg och Micke Nyman ledamöter. Ersättare är Kurt Åslund. Till revisor omvaldes Åke.


Medlemsavgiften för 2022 lämnas oförändrad, 100 kr/medlem.

Antal medlemmar vid årsmötestillfället är 64, en liten ökning sedan årsskiftet.


Ordf Leif avslutade årsmötet med att tacka alla för visat intresse och särskilt de som genom ideella krafter gjort insatser för Bygdegården under året.


Efter mötet bjöd föreningen in till ELDFEST med hamburgare, varmkorv och tilltugg, men framför allt till trevligt umgänge i Bygdegården igen, det första på länge.


/Leif

     

--------------------------------------------------------------------------------------     Årsmötet 2021 är pga Corona-pandemin uppskjuten tills vidare.       

     Kallelse till årsmöte kommer att ske i sedvanlig ordning.


  -------------------------------------------------------------------------------