Nyheter

Nyheter
ÅRSMÖTET 2021


Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet i Bygdegårdsföreningen som hölls

Lördagen den 25 september i Bygdegården.


Årsmötet inleddes med en parentation, ett ljus tändes och vi höll en kort minnesstund för Lotta Nyman som lämnat oss. 


Kassören Kjell gick igenom ekonomin som visar att föreningen har gott ställt trots en nedgång i stuguthyrningen under pandemin.


Revisorn Åke hade inget att erinra utan kunde tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för 2020, vilket också blev årsmötets beslut.


De som var i tur att avgå från styrelsen omvaldes.
Styrelsen för 2021: Leif Karvonen ordf,  Kjell Thorslund kassör,  Sven-Olof Evermo sekr, Sten Westberg och Micke Nyman ledamöter. Ersättare är Kurt Åslund. Till revisor omvaldes Åke.


Medlemsavgiften för 2022 lämnas oförändrad, 100 kr/medlem.

Antal medlemmar vid årsmötestillfället är 64, en liten ökning sedan årsskiftet.


Ordf Leif avslutade årsmötet med att tacka alla för visat intresse och särskilt de som genom ideella krafter gjort insatser för Bygdegården under året.


Efter mötet bjöd föreningen in till ELDFEST med hamburgare, varmkorv och tilltugg, men framför allt till trevligt umgänge i Bygdegården igen, det första på länge.


/Leif

     

--------------------------------------------------------------------------------------     Årsmötet 2021 är pga Corona-pandemin uppskjuten tills vidare.       

     Kallelse till årsmöte kommer att ske i sedvanlig ordning.


  -------------------------------------------------------------------------------