Björkbo 1 1

Björkbo 1:1

Soldaten

född 20/8 1718                            Erik Olsson Brinck                                                 död 15/1 1771

i Vattan Nr: 1, son av                                                                                                       (håll och styng)

Olof Johansson och

Lena Olofsdotter

 

                                                          Hustru

född 26/11 1726                           Margta Eriksdotter                                                död 23/11 1803

i Stocksbo, dotter av                                                                                                        (ålderdom)

trumslagaren Erik Hurtig

och Anna Matsdotter


                             dotter                Helena, född 5/1 1748                                           begravd 10/9 1758

                             son                      Erik, född 1/7 1750

                             son                      Olof, född 7/8 1755                                                 (se nedan)

                             son                      Johan, född 28/2 1758

                             dotter                Anna, född 16/5 1760

                             son                      Anders, född 30/5 1768                                        död 4/6 1768   (okänd sjukdom)

   

 

                                                          Soldaten

född 7/8 1755 i Björkbo          Olof Björk                                                                   död 21/6 1819 (håll och styng)

Son av Erik Brinck och              vigd 21/10 1787                                                      

Margta Ersdotter

 

                                                          Hustru

född 3/6 1753 i                            Anna Persdotter                                                      död 27/10 1821 (lungsot)

Västerberg. Dotter av                                                                                                     

smeden Per Jonsson och

Brita Olofsdotter

 

                             dotter                Märgta, född 20/1 1789                                        död 20/6 1790

                             dotter                Anna, född 6/8 1791                                              död 30/5 1792 (kikhosta)                                                                                               

                             dotter                Brita, född 15/5 1793                                             gift 19/11 1815 med soldaten Erik Rik från Västerberg (se nedan)

 

 

född 15/5 1793                            Brita Olsdotter                                                         död 1/12 1880

Dotter av soldaten Olof           vigd 19/11 1815

Olof Björk och Anna

Persdotter

                                                          Make

                                                          Soldaten

född 13/5 1789 i Bro 2              Erik Olsson Rik                                                        död 30/3 1850

Son av bonden Olof

Olsson och Anna Ersdotter

 

                             son                      Erik, född 27/ 1816                                                 (se nedan)

                             dotter                Anna, född 29/1 1819                                             gift med soldaten Jöns Qvist på Åsen                                                          

                             son                      Olof, född 19/9 1821                                              död 16/2 1824                                                         

                             dotter                Brita, född 8/10 1823                                            gift 26/12 1858 med stationskarlen Johan Andersson Åsbrink i Backberg

                             son                      Olof, född 20/7 1826                                             död 2/9 1826

                             son                      Jan, född 20/7 1826                                              död 29/9 1826

                             son                      Olof, född 31/10 1827                                           död späd

                             dotter                Märgta, född 22/1 1829                                        död 4/6 1831

                             son                      Olof, född 12/5 1831                                              död 28/1 1833

                             dotter                Märta, född 22/12 1833                                        död 6/9 1835

 

  

                                                          Corpralen

född 14/2 1817                              Jöns Persson Qvist                                                död 22/11 1882

i Djupdal Nr: 2. Son av              vigd 17/5 1842

bergsmannen Per Jönsson

och Lena Jönsdotter

 

                                                          Hustru

född 29/1 1819 i Björkbo,       Anna Ersdotter                                                         död 23/11 1904

Vattan. Dotter av soldaten

Erik Rik och Brita Olsdotter

 

                                                          Barnlösa                                                                      flyttade till Backberg

 

                                                          Soldat Nr: 49

född 27/7 1816 i Björkbo,        Erik Quick                                                                  död 10/8 1890

Vattan. Son av Erik Rik och   vigd 2/4 1837

Brita Olsdotter

 

                                                          Hustru

född 3/4 1814 i Övermyra.     Brita Lisa Olsdotter                                                 död 29/7 1893

Dotter av kopparslagaren

Olof Jäder och Brita

Ersdotter

                             son                      Erik, född 4/6 1837                                                 död 24/12 1841

                             son                      Olof, född 28/4 1841                                               död 3/3 1873

                             son                      Erik, född 7/9 1844                                                 

                             son                      Lars, född 12/2 1848                                               (se nedan)

 

 

 

                                                          Skattetorparen

född 12/2 1848 i Björkbo,       Lars Ersson Lindberg                                            död 8/5 1932

Vattan. Son av Erik Quick      vigd första gången 28/3 1869

och Brita Osdotter                    vigd andra gången 7/4 1895

 

                                                          Hustru nr 1

född 20/10 1845 i                      Anna Jansdotter                                                      död 15/5 1892

Vattan s.1 (Nygårds)

Dotter av Jan Jansson och

Lena Ersdotter


                             dotter                Brita Lena, född 25/1 1869                                   (se nedan) gift 9/9 1888 med Jan   Olof Lövblom från Vallbo Lövåker          

                             son                      Erik Reinhold, född 24/7 1874                            död 22/8 1874

                             son                      Erik Oskar, född 24/11 1885                                dödförklarad 31/12 1926

                             son                      Lars Georg, född 24/11 1885                               död 8/2 1886


                                                          Hustru nr 2

född 30/4 1864                            Anna Lisa Lindblom                                               

i Grundsjön                                                                                                                         bor sedan 1938 i Bro

Dotter av kolaren Hans

Larsson Lindblom och

Lisa Larsdotter

 

                                                         

 

född 25/1 1869                            Brita Lena Lindberg

i Björkbo, Vattan.                      vigd 9/9 1888

Dotter av Lars Ersson

Lindberg och Anna

Jansdotter

 

                                                          Make

född 15/9 1862 i Vallbo,          Jan Olov Lövblom

Lövåker. Son av Jan Jansson                                                                                       flyttade till Gävle 7/10 1937

Lövblom och Anna Olsdotter

 

                             son                      Elov Konrad, född 6/12 1888                             sjöman. Flyttade till Gävle 22/9 1934                                                                         

                             son                      Arvid Leonard, född 9/8 1890                           (se nedan)

                             dotter                Anna Malvina, född 3/11 1892                            flyttade till Gävle 29/12 1917                                                                                  

                             dotter                Emma Helena, född 12/1 1895                            flyttade till Gävle 1/11 1916


född 9/8 1890 i Björkbo,         Arvid Leonard Lövblom                                        flyttad till Sandviken 1/4 1938

Vattan. Son av Jan Olof           vigd 29/4 1916                                                          

Lövblom och Brita Lena                                                                                                  

Lindberg.

 

                                                          Hustru

född 12/2 1890                            Elisabet Bergqvist

i Mom 15 s. 2. Dotter av

Anders Olsson Bergqvist

och Anna Greta Östberg

 

                             dotter                Ingrid Eleonora, född 11/7 1916

                             son                      Rolf Lennart Ingemar, född 20/5 1924

 

 

                                                          1937 går Björkbo ur släkten.

                                                          Senare ägare har varit:

 

                                                          Gustav och Beda Nyström

 

                                                          Melker och Anna Sohl

                                                          Barn

                                                          Lennart, född 1931

                                                          Roland, född 1933

                                                          Kjell, född 1940

 

 

född 17/4 1907                           Patrik Valdemar Woxlin

född 28/4 1909                         Hilda Sofia f. Persson

 

Dotter                Sigrid Lilian,  född 28/12 1937                                                          gift med Erland Berg

                             Son                   Tyko Ingemar, född 11/6 1941

                             Dotter              Rosa Viola, född 16/4 1945

                             Son                    Nils Alvar, född 18/9 1946

 

Född 18/9 1946                        Nils Alvar Woxlin

Född 5/1 1947                           Kristina Woxlin f. Persson


                                                       Alvars son      Mathias, född 10/2 1972

 

 

 

Född                   6/8 1969         Mikael Karlsson                                                              ny ägare 2013