Grensbo 1 2

Grensbo 1:2  (Konsum) 

KARL GUNNAR COLM

            Stocksbo,Åshammar

Född 28 sept. 1902 Älvkarleby, Uppsala

Län. Butiksföreståndare