Lövåker 1 13 dokument

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Lövåker 1:13 dokument 


                      1997 Fastighetsreglering mellan Lövåker 1:13 occh Lobo 1:2                     1983 Fastighetsreglering berörande Lövåker 1:2, 1:13 och Nybo 1:11961 Kjell Thorslund, köpebrev 29/11. Säljare Uno och Irené Persson
1961 Uno Persson, köpebrev 15 april, säljare Gustav och Stina NilssonXXXX Gustav och Stina Nilsson, köpebrev xxxxx, säljare Ture Åberg med fru Ruth


1947 Ture Åberg med fru köpebrev

           


1921 Axel Thorslund,  lagfart 29/8

1895 Ofvansjö kommun. Avstyckning av tomt

1881 Skoltomt