Lövåker 1 13

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Lövåker 1:13 (Gamla skolan)

           

           1983 Fastighetsreglering berörande Lövåker 1:2, 1:13 och Nybo 1:1

            

           1997 Fastighetsreglering mellan Lövåker 1:13 occh Lobo 1:2


1961 Kjell Thorslund, köpebrev 29/11. Säljare Uno och Irené Persson

                                  

1961 Uno Persson, köpebrev 15 april, säljare Gustav och Stina Nilsson


XXXX Gustav och Stina Nilsson, köpebrev xxxxx, säljare Ture Åberg med fru Ruth


1947 Ture Åberg med fru Ruth, köpebrev  2 juli, säljare Axel Thorslund


1921 Axel Thorslund,  lagfart 29/8


1895 Ofvansjö kommun. Avstyckning av tomt hektar från Lövåker 1. 0,206 26 mars 1895. Lövåker 1:14


1894 Ofvansjö kommun. Avstyckning av tomt 0, 346 hektar från Lövåker 1. 1 oktober 1894. Lövåker 1:13