Lövåker 1 13

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Lövåker 1:13 (Gamla skolan)

1983 Fastighetsreglering berörande Lövåker 1:2, 1:13 och Nybo 1:1

            

1997 Fastighetsreglering mellan Lövåker 1:13 occh Lobo 1:2


1961 Kjell Thorslund, köpebrev 29/11. Säljare Uno och Irené Persson

                                  

1961 Uno Persson, köpebrev 15 april, säljare Gustav och Stina Nilsson


XXXX Gustav och Stina Nilsson, köpebrev xxxxx, säljare Ture Åberg med fru Ruth


1947 Ture Åberg med fru Ruth, köpebrev  2 juli, säljare Axel Thorslund


1921 Axel Thorslund,  lagfart 29/8


1895 Ofvansjö kommun. Avstyckning av tomt hektar från Lövåker 1. 0,206 26 mars 1895. Lövåker 1:14


1894 Ofvansjö kommun. Avstyckning av tomt 0, 346 hektar från Lövåker 1. 1 oktober 1894. Lövåker 1:13       LÄRARE I STOCKSBO SKOLA 1864-1942. VIKARIER EJ MEDTAGNA.

 

N.N.ÅBERG                                    1864

ANDERS ROOS D.Y.                   1866-1867

LARS WESTIN                              1871-1872

ALFRED ALM                                1873-1874

J.WIKBERG                                   1875-1880

EMILIA ANDERSSON                1881-1882

JOHANNA ANDERSSON          1886-1900

AUGUST GRANE                          1901-1907

BERNHARD GRUNDEL            1908-1909

GUSTAVA UNDBERG                 1910-1913

ERIK ÅKERSTRÖM                     1914-1917

EVA MALMBERG                         1917-1930

GUNNAR WESTBERG                1918-1935

GUSTAV PALM                              1936