Lövåker 1 17

Lövåker 1:17 (Bygdegården)

1897 Bönhuset vid Sthakes uthus i Lumsheden

Avstyckning 1944

Ådalen 50-tal

Till vänster: Lars Erik Persson (bodde vid Lövåsvägen)

Till höger Hans Persson (skommars var Britt Karins farfar)