Lövåker 1 18

Lövåker 1:18 (Bromans)

Tidigare ägare:

Lars Ronny Abrahamsson

Västerled 108B, 811 50 Sandviken

 

Köpt av Peter Tschinkel 201x