Lövåker 1 2

Lövåker 1:2 (Nerigårds)

Hemmanet Lövåker Nr: 1 är taget i arv från Västerberg N:6  omkring år 1600, då det var fäbod under Västerberg. Olof Jönsson nämndes första

 gången 1633. Han var halvbror till Johan Ersson, Vattan Nr: 1                           

                              

 

 

Född i Västerberg Nr: 6            Olof Jönsson                                                            död 1659

son av bonden Jöns Hansson       

 

                                                          Maka

                                                          Ej nämnd                                                                    död 1674

 

                             son                      Joen, född okänt                                                     (se nedan)

                             son                      Olof, född okänt                                                      skänkte 1657 1 daler till nya storklockan Troligen gift med Ella

                                                                                                                                                 Göransson, Grundsjön Nr: 2 och bonde där

                                                                         

son av torparen i Lövåker       Joen Olsson                                                               död 1676

Olof Jönsson

 

                                                          Maka

född i Mom Nr: 1                        Anna Olsdotter                                                        död 1697

dotterav bonden Olof

Hansson

 

                             son                      Jöns                                                                              

                             son                      Anders                                                                        (se nedan)  studerade och antog namnet Agrelius,  senare  (1708) Agrell                                   dotter                 Brita                                                                            gift 1679 med Hans Andersson, Åttersta 4                                                                                              dotter                 Anna                                                                             gift 1688 med Anders Johansson i Stocksbo

                                                                                                                                                 

 Joen Olsson gav fastlagssöndagen 1671 10 daler till kyrkan ”till tacksamhet att Gud skonade halva hans gård från vådeld”

 

 

född 1649 i Lövåker 1               Jöns Jönsson                                                             död 1735, begravd 28/12

son av Joen Olsson och           vigd 1676

Anna Olsdotter

 

                                                          Maka

född 1656 i Åsen Nr 1               Karin Persdotter                                                      död 6/11 1729

dotter av Per Ersson

 

                             son                      Olof, född 1677(?) bör vara 1680

                             son                      Jonas, född 1678                                                      död 1680

                             son                      Per, född 1683

                             dotter                 Anna, född 1685                                                       gift med Jan Ersson, Stocksbo 3

                             son                      Anders, född 1687

                             son                      Jöns, född 1690

                             son                      Hans, född 1695                                                       (se Hans Jönsson Åkerlöf, Piparbo)

                             son                      Johan, född 1697

                             son                      Lars, född 1699

 

 

 

född 1677(?) bör vara 1680    Olof Jönsson                                                             begravd 6/1 1759 ”rödsot”  

är döpt 4:e söndagen i             vigd midsommardagen 1701                                       

advent 1680. Son av Jöns

Jönsson och Karin Pers-

dotter i Lövåker 1,                     

Nerigårds

 

                                                          Maka

född 1678 i Åsen Nr 6               Karin Eliaedotter                                                    död 30/4 1752 ”håll och styng”

Dotter av bonden                                                                                                             

Elias Hansson

 

                             son                      Axel, född 13/7 1702                                              död 1702 Uppkallad efter landshövding Axel von Schaar, som i

                                                                                                                                                 sällskap med landshövding Nils Gripenhielm stod faddrar

                             son                      Jonas                                                                           död 12/2 1704

                             son                      Olof, född 12/2 1704                                              död 1706

                             son                      Jöns, född 13/9 1706                                             begravd 23/3 1708

                             dotter                Brita, född 3/1 1708                                               (se nedan)

                             dotter                Karin, född 14/9 1711                                             död 1712

                             dotter                Margeta, född 15/1 1713                                        begravd 3/5 1713

                             son                      Olof, född 15/5 1714                                               Kallade sig Löfgren. Gjordes av fadern arvlös. ”Jag såg att han ej

                                                                                                                                                 kunde uppehålla och konservera hemmanet utan ödsmål och vill

                                                                                                                                                 ej mer veta av honom, emedan han varit mig en lydig son”.

                             son                      Anders, född 6/2 1717                                           begravd 26/4 1719

                             son                      Lars, född 27/9 1719                                               begravd 27/14 1719

                             son                      Jonas, född 6/11 1720                                            begravd 11/7 1721

                             dotter                Karin, född 5/12 1725                                             begravd 12/1 1731

 

 

född 3/1 1708 i Lövåker 1       Brita Olsdotter                                                         död 28/10 1753 ”bröstvärk”

Nerigårds. Dotter av Olof        vigd 24/10 1724                                                      

Jönsson och Karin Eliae-

dotter

 

                                                          Make

född 1700 i                                    Jöns Jönsson                                                             död 18/2 1792

Österberg Nr 5                                                                                                                    ”ålderdom”

 

                             son                      Olof, född 2/10 1725                                              (se nedan)

                             son                      Jöns, född 29/4 1728                                              begravd 21/7 1728

                             son                      Elias, född 20/8 1729                                              död

                             son                      Anders, född 18/10 1732

                             dotter                Karin, född 12/3 1735                                             begravd 12/6 1743

                             son                      Jöns, född 30/12 1737

                             son                      Lars, född 16/5 1740                                               död 1740

                             son                      Hans, född 6/5 1741                                                begravd 13/5 1745

                             son                      Zachris, född 19/4 1743                                         begravd 26/6 1743

                             son                      Per, född 30/5 1744

                             son                      Jonas, född 28/12 1746

                             son                      Johan, född 8/4 1748

                             dotter                Brita, född 16/3 1751                                              gift med salpetersjudaren Johan Persson Rosenlöf i Piparbo

                                                                                                                                                 

 

född 2/10 1725 i                         Olof Jönsson                                                             död 18/8 1794 ”ålderdom”

Lövåker Nr 1. Son av                 vigd 19/4 1747                                                         

Jöns Jönsson och

Brita Olsdotter.

                                                         Maka

född 1726 i Österberg              Brita Zachrisdotter                                                 död 2/6 1800 ”ålderdom”

Nr 2                                                                                                                                         

 

                             son                      Jöns, född 11/3 1748                                              begravd 19/6 1748

                             son                      Zachris, född 14/4 1749                                        begravd 5/7 1752

                             son                      Olof, född 1/1 1752                                                  begravd 5/7 1752

                             dotter                Anna, född 1/1 1752                                                begravd 19/7 1752

                             dotter                Brita, född 20/6 1753                                             död 24/5 1763

                             dotter                Lisa, född 22/6 1756                                               (se nedan)

                             dotter                Anna, född 13/10 1758                                           gift med Anders Andersson, Stocksbo 3 

                             son                      dödfödd 5/2 1761

                             dotter                Carin, född 1763

                             son                      Olof, född 15/1 1765                                               blir bonde på Lövåker s 1 Oppigårds

                             son                      Anders, född 2/12 1769                                        död 19/3 1770

 

 

född 22/6 1756 i                         Lisa Olsdotter                                                           död 11/12 1825  ”hetsig feber”

Lövåker Nr 1. Dotter av            vigd 10/6 1772                                                        

Olof Jönsson och

Brita Zachrisdotter

 

                                                          Make

född1747 i Backberg Nr 5        Jan Olsson                                                                 död 21/1 1806 ”bröstfeber”

 

                             dotter                Brita, född 28/11 1775

                             son                      Olof, född 24/12 1777                                            (se nedan)

                             son                      Jan, född 7/1 1782

                             dotter                Anna, född 3/10 1784                                             gift med Jan Jansson, Vattan s. 1 ”Nygårds” 21/10 1805

                             dotter                Carin, född 10/10 1787

                             dotter                Lisbet, född 18/6 1792                                           död 12/7 1792

                             son                      Anders, född 6/6 1794                                          död 18/6 1795

                             son                      Anders, född 12/8 1797                                         död 12/9 1797

  

 

 

 

född 24/14 1777 i  Lövåker    Olof Jansson                                                                död 1/10 1828

Nr 1. Son av Jan Olsson            vigd 19/6 1802                                                          ”hetsig feber”

och Lisa Olsdotter

 

                                                          Maka

född 1777 i Gavelhyttan,        Stina Åberg                                                                död 8/3 1856

Nor. Dotter av bygg-

mästaren Gerhard Åberg

och Lisa Andersdotter

 

                             son                      Jan, född 11/9 1803                                                död 17/10 1803

                             dotter                Lisa, född 11/12 1804                                             död 13/9 1809   ”rödsot”

                             dotter                Anna, född 22/10 1807                                          död 20/9 1809 ”rödsot”

                             dotter                Lisa, född 28/2 1815                                               (se nedan)

                             son                      Jan, född 2/8 1816

 

 

 

född 28/2 1815 i                         Lisa Olsdotter                                                           död 25/8 1871

Lövåker 1. Dotter av                 vigd 29/6 1837

Olof Jansson och Stina

Åberg

 

 

                                                          Make

född 8/3 1815 i Stocksbo,        Olof Osson                                                                död 30/6 1874

”Göras”. Son av torparen

Olof Göransson och

Carin Olsdotter

 

                             son                      Olof, född 10/12 1839                                            död 28/5 1906 skattetorpare i ”Kvarbo” Stocksbo

                             son                      Jan, född 10/12 1839                                             död 12/12 1839

                             son                      Jan, född 30/6 1847                                               (se nedan)

 

 

 

född 30/6 1847 i                         Jan Olsson Lövblom                                               död 28/6 1920

Lövåker Nr 1                                vigd 26/12 1875

Son av Olof Olsson och

Lisa Olsdotter

 

                                                          Maka

född 21/1 1853 i                          Greta Hansdotter                                                    död 5/2 1929

”Grensbo” Stocksbo

Dotter av torparen Hans

Hansson Och Stina Ersdotter

 

                             son                      Johan Olof, född 15/1 1877                                  (se nedan)

                             son                      Hans Petter, född 19/11 1878                             skattetorpare i ”Qvarbo” Stocksbo

                             son                      Lars Erik, född 22/10 1881                                 död 20/6 1886

                             dotter                Johanna Elisabet, född 7/10 1883                    död 15/5 1884

                             son                      Lars Erik, född 14/6 1887                                    torpare, skogsförman och telefonväxelföreståndare i Lövåker

                             dotter                Kristina Lovisa, född 2/6 1890                          död 11/1 1902

 

 

född 15/1 1877 i                            Johan Olof Lövblom                                               död 28/4 1953

Lövåker Nr 1. Son av                 vigd 14/11 1903

Jan Olsson Lövblom och

Greta Hansdotter

 

                                                          Maka

född 7/8 1881 i                            Lovisa Donatia Andersson                                   död 21/6 1946

Stocksbo 2 s 1 ”Anders-Ols”

Dotter av Anders Olsson och

Anna Maria Höggrund

 

                             dotter                Edit Margareta, född 3/9 1903                           (se nedan)

                            

 

                             dotter                Judith Maria, född 20/2 1905                            gift med Anders Petter Fahlén (Rask) 21/6 1930                                                                                   son                      Olof Artur, född 8/4 1912                                    död 27/1 1919

                             son                      Anders Evert, född 9/3 1915                              död 12/8 1915

                             son                      Johan Edvin, född 9/3 1915

                             dotter                Aina Lovisa Viola. född 13/6 1918

                             dotter                Anna Lisa Julia, född 11/12 1922

 

 

född 3/9 1903 i                            Edit Margareta Lövblom                                       död 27/2 1985

Lövåker Nr 1. Dotter av            vigd 21/6 1930

Johan Olof Lövblom och

Lovisa Donatia Andersson

 

                                                          Make

född 1904                                      Elov Berglund                                                           död 21/12 1965

från Lumsheden

                                                          barnlösa

 

 

född 24/12 1931                         Eva Marianne Fahlén

dotter till Judith Fahlén f. Lövblom och Anders Petter Fahlén

 

                                                          Make

född 5/3 1931                              Bror Inge Westberg                                                död 21/3 2001

 

                             son                      Sten Inge, född 21/3 1962                                    (se nedan)

                             son                      Mats Inge, född 23/3 1964

 

 

född 21/3 1962                            Sten Inge Westberg

Son till Marianne och

Bror Inge Westberg

Marianne Westberg

5 syskon Nerigårds 20/2 1955

Judit Fahlén Anna Lisa Ranglén Edit Berglund Edvin Löfblom

Aina Wallén

JOHAN OLOV LÖVBLOM

     Lövåker N:o 1 Åshammar

Född 15 jan. 1877 i Ovansjö socken.

Hemmansägare. Inneh. Av släktgårds-

Diplom “Nerigårds”, Lövåker, Ovansjö

Socken, sedan 1633.

Dubbelbröllop i Lövåkern 21/6 1930

Edit Lövblom och Elon Berglund, Judit Löfblom och Anders Petter Fahlén (Rask)

 

Nr 5 från höger i första raden Sven Löfblom. Bakre raden i mitten Hildur och Sven Emmoth. Tillhöger om Sven Emmoth okänd sedan farmor och snett ovanför farfar.

Längst till vänster i tredje raden Lars Löfblom och hustrun Ida. Nedanför farmor John och Karin.

 

Vigselförrättare var kyrkoherde Nyström.

Edit och Judit var döttrar till Lovisa och Johan Löfblom.

Dubbelbröllop i Lövåkern 21/6 1930

Edit Lövblom och Elon Berglund

Judit Löfblom och Anders Petter Fahlén (Rask)

Bakre raden från vänster:

Stina Nordvall?, Elis Berglund, Betty Rask?, Adolf Rask ,Hildur Löfblom?, Karin, ? , Johan Larsson (Karin Löfbloms fästman)

Signe Löfblom g Eriksson, Herbert Löfblom, Lilly Berglund

Sven Löfblom ?, ?, ?

Främre raden från vänster: Anna Lisa Löfblom g Ranglén,  Judit Löfblom g Fahlén, Anders Petter Fahlén, Edith Löfblom g Berglund

Elof Berglund, Aina Löfblom g Wallén