Lobo 1 2

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Lobo 1:2

1871 Till kongliga majt

1872 Lagfartsprotokoll

1898 bouppteckning Lobo 1:2

1898  Köpebrev

1898 Lagfartsbevis

1927 Odlingsplan