Nygårds Lasse

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Nygårds Lasse Johansson

”Nygårds-Lasse” på 50-årsdagen den 26:e maj 1929.

Fr. v Konrad Grönberg, åkeriägare Järbo. Gustaf Jansson, hemmansägare och hästhandlare, Åshammar. ”Nygårds-Lasse” Johansson, hemmansägare Wattan. ”Gammelgårds-Johan” Andersson, hemmansägare Wattan. Bilderna är tagna på gårdsplanen vid Lindbergs café i Lumsheden 1931. Fram på 1950-talet i folkmun kallat ”Getfiket”. Nuvarande adress 350 Lumsheden, eller sista huset på höger sida efter länsvägen mot Svärdsjö.

Förutom årtalet kan i nedre högra hörnet urskiljas ”Egelmark Lumsheden” med baksidan utformat som ett vykort, vilket tyder på att en lokal ateljéfotograf tagit bilderna.. Ditkallad? Närvarande av en ren tillfällighet?


Själva bostadshuset, till vänster utanför bild, ägdes en tid under 1860-talet av björnjägaren m.m., Erik Jansson (Wattman). En farbror till ”Gammelgårds-Johan” på bilden således.

Till köpet av gården hade Erik Jansson lånat pengar av ”Stak-gubben”, hela byns bankir. När räntorna inte betalades i tid, var fordringsägaren ej sen att klämma till. Följden blev att Erik Jansson efter några år fick lov att lämna sin gård.

Den f.d. gårdsägaren döpte senare stället till ”Svältbo”…

 

Gustav Jansson, ursprungligen från Lumsheden var pappa till Karin född Hedman gift Persson


 Fr. v. "Forsbergens-Sven" Wikblom Stocksbo, "Nygårds-Ivar" Johansson och ''Nygårds-Lasse''Johansson båda Wattan.(1930-40 tal.)

 

Kortspel i köket hos  Nygårds Wattan.

Fr.v. Lars Johansson ''Nygårds-Lasse''. Erik Löfblom "Wallbärgens-Erik", Per-Olof Olsson "Olpärs-handlarn". Erik Lindblom "Lindbloms-Erik". (1920-tal)