Rune Ivarsson

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Rune Ivarsson

Skolbarnen i Stocksbo skola 1947.

Främre raden fr.v. Birgitta Strid, Solveig Nilsson, Siv Jansson, Marit Martinsson, Ing-Britt Bengtsson, Anita Helmersson, Anita Daren, Kennet Helmersson.

Bakre raden Inge Lantz, Rune Ivarsson, Ruth Strömgren.

Rune Ivarsson, 1950-talet

Björnhanne, 16 år, vikt 218 kg, fälld efter Sydvästvägen Ovansjö kronopark den 1:a september 2011.

 

Väder: + 6 grader vindstilla.

Jakt på 2 björnar samtidigt med 4 hundar inblandade, mellan åkrarna norr om Stocksbo och Sydvästvägen.

Den första björnen med 2 hundar efter kom från Dalkarlsberget, förbi en passkytt, stötte samman med jakt n:02 som just startat en bit från en havreåker.


Björn n:o 1 vänder då, passerar samma skytt igen, blir sedan påskjuten av passkytt n:o 2. efter en skogsbilväg, vänder tillbaka och passerar skytt n:o 1 för 3:e gången.


Samtidigt kliver björn no 2 upp på Sydvästvägen, stannar och ser bakåt efter de. förföljande hundarna. Björnen  fälls då av passkytt n:o 3. Klockan är då 6:05 f.m.


Den. påskjutna björnen n:o 1 fortsätter västerut, med 2 hundar efter, fälls av hundförare norr om Lumsheden vid 10-tiden f.m.

LODJURSHANNE, 6 ÅR, VIKT 26 KILO, FÄLLD VID PELLASBERGET, OVANSJÖ KRONOPARK, DEN 23:e FEBRUARI år 2000.

 

Väder: -12 grader, 30 cm lös nysnö över ett hårt skarlager.

Lodjuret ringades på Dalkarlsberget norr om Stocksbo- Lumsheden, gick ur daglegan med 2 hundar i hälarna. Jakten gick österut mot Pellasberget, och var snart utom hörhåll. Pejling av hundarna visade att jakten ev. kunde stå stilla på samma ställe, några kilometer bort. Först efter c:a 1,5 timmar var hundarna tillbaka vid upptaget. Drevlöpan spårades av till fots, och i västra sluttningen av Pellasberget var snön uppfylld av en mängd hundspår fram och tillbaka. Där hade något hänt som hundarna inte kunnat utreda.

Några barkflagor på den färska nysnön avslöjade att lodjuret gått upp i en större tall, och märkligt nog fortfarande satt kvar, nästan uppe i trädets topp.

Efter skottet kom lodjuret nerdansande med en väldig fart, och försvann helt i den djupa nysnön.


Thore Gustafsson, Lumsheden, Per Arne Holmström, Lumsheden , Rune Ivarsson, Vattan, Håkan Eriksson, Åshammar, Göran Hansson, Lumsheden, Mats Jonsson, Stocksbo

Rune Ivarsson (med keps) och skjuten björn 2011.