Stocksbo 1 10

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Stocksbo 1:10 (Kvarngården)