Stocksbo 3 12

Stocksbo 3:12 (Jänisas)

 Janisas i Stocksbo Frun från Janers i Lumsheden