Stocksbo 3 5

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Stocksbo 3:5 (Per-Jöns)