Stocksbo 3 6

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Stocksbo 3:6 (Småbroas)