Stocksbo 3 9

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Stocksbo 3:9 (Pers-Axels)