Vattan 1 11

Vattan 1:11 (Raskas)

                      Salpetersjudaren

Född 2/7 1734 i Grund-           Daniel Andersson Grundström                          död 11/2 1799

sjön Nr. 1                                      vigd 1/11 1758

Son av Anders Andersson

och Karin Danielsdotter          

 

                                                          Maka

Född 15/3 1735 i                         Margeta Olsdotter                                                  död 17/11 1829

Stocksbo Nr. 2 ”Daniels”

Dotter av Olof Olsson och

Anna Danielsdotter


                             son                      Anders, född 19/10 1760

                             dotter                 Märgta, född 17/1 1764                                         död 1842

                             dotter                 Anna, född 21/11 1768                                          död 1768

                             son                      Olof, född 21/11 1768                                           

                             son                      Erik, född 14/3 1775

                             dotter                 Karin, född 11/9 1777                                            (se nedan)

 

 

Född 11/9 1777 i                        Karin Grundström                                                   död 27/6 1851

Vattan, ”Raskas”

Dotter av Daniel Grund-

ström och Karin Daniel-

dotter

 

 

                             År 1852 flyttar Erik Rask dit. Soldat vid Rättviks kompani.

 

Född 9/11 1822                           Erik Rask                                                                     död 21/4 1907

 

                                                          Maka

Född 11/1 1830                            Anna Hansdotter                                                     död 6/1 1909  

 

                             son                      Jan, född 24/12 1850                                             död 18/10 1873 på Garnisonssjukhuset i Stockholm.                                            

                             dotter                Anna, född 22/4 1854

                             dotter                Märtha, född 17/4 1857

                             son                      Erik, född 17/1 1860                                               soldat 114 vid Rättviks kompani

                             son                      Anders, född 16/4 1863                                        ”Rask-Anders”

                             son                      Hans, född 16/4 1863

                             son                      Per Adolf, född 23/6 1866                                    ”Rask-Pelle”

 

 

 Enligt köpebrev av den 17/4 1852 köper soldaten Erik Rask och Anna Hansdotter torpet av Pehr Olsson  och Sven Jäderberg med

 makan Margreta Olsdotter. Efter föräldrarnas död övertogs torpet av sönerna Erik och Anders. Båda ogifta.

 

Född 17/1 1860                           Erik Rask                                                                     död 9/4 1934

Född 16/4 1863                           Anders Rask                                                               död 24/2 1939

Söner till Erik Rask d.ä.

och Anna Hansdotter


Enligt testamente av den 26/11 1934 skulle torpet ärvas av  Per Adolf Rasks barn; Erik Adolf Rask och Betty Kristina Elisabet Rask.

Undertecknat av Anders Rask.

Efter Anders Rasks död 1939 övertogs ”Raskstugan” av ”Rask-Anders” brorsbarn.

                             

                                                          Erik Adolf Rask, född 10/6 1901                         (se nedan)

                                                          Betty Kristina Rask, född 27/3 1904                 död 11/4 1943

 

 

Född 10/6 1901                           Erik Adolf Rask                                                         död 12/2 1961

Son av Per Adolf Rask              vigd 23/6 1947

och Maria f. Fahlén

från Norrby

                                                          Maka

Född 20/4 1894 i                        Britta f. Andersson                                                  död 20/5 1959

Årsunda

 

 

Efter Adolfs död övertogs ”Raskstugan” av Adolfs halvbror Anders Fahlén och hans maka Judith, som hade det som sommarställe.


Född 25/9 1896 i                        Anders Fahlén                                                          död 1/1 1975

Norrby                                           vigd 21/6 1930

 

                                                          Maka

Född 20/2 1905 i                        Judith Maria f. Löfblom                                        död 24/8 2007

”Nerigårds” Lövåker

 

                                                          Barn

                             dotter                Eva Marianne, född 24/12 1931

 

 

Nuvarande ägare:

Robert Göte Lindberg

Annie Annika Boström

Bergbyvägen 50

81396 Torsåker

                                                                        

 

Tidigare ägare:

Mikael Hiironen

Betty Rask

Anders Falén, tavlan målad av Adolf Rask