Vattan 1 8

Vattan-Lövåker-Stocksbo

Byarnas historia

Vattan 1:8 (Nygårds)

 År 1806 delades hemmanet Vattan Nr. 1 mellan bröderna Erik och Jan Jansson. Erik blir kvar på Vattan Nr. 1  ”Gammelgårds”.

 Brodern Jan bildar Vattan (S 1) 1:8

 

                             Förste bonden på ”Nygårds”

Född 5/2 1781 i                           Jan Jansson                                                               död 14/12 1834

Vattan Nr. 1 ”Gammel-            vigd 21/10 1805

gårds”. Son av Jan Jansson

och Brita Olofsdotter

 

                                                          Maka

född 3/10 1784 i Lövåker        Anna Jansdotter                                                      död 8/7 1844

Nr. 1 ”Nerigårds”. Dotter

av Jan Olsson och Lisa

Olsdotter

                             dotter                Brita, född 2/1 1808                                                död 28/8 1809

                             son                      Jan, född 12/1 1810                                                (se nedan)

                             son                      Olof, född 6/6 1812                                                 död 5/5 1828

                             son                      Erik, född 5/12 1814                                               (se nedan)

                             dotter                Anna, född 14/12 1824                                           gift 25/6 1845 med Per Olsson i Quarbo, Stocksbo

 

 

Född 12/1 1810 i Vattan           Jan Jansson                                                               död 20/7 1851

”Nygårds”. Son av Jan             vigd 27/5 1836

Jansson och Anna Jans-

dotter

 

                                                          Maka

Född 6/1 1812 i Åttersta           Lena Ersdotter                                                          död 12/8 1857

Nr. 4 ”Hanses”. Dotter av

Erik Olsson och Carin

Larsdotter

 

                             son                      Johan, född 11/3 1837                                            död 14/3 1837

                             son                      Jan, född 11/10 1838                                              (se nedan)

                             son                      Erik, född 23/3 1841                                               Bergsman på Åsen 5 s 2

                             son                      Lars, född 13/9 1843                                               Till N Amerika 7/5 1866

                             dotter                Anna, född 20/10 1845                                           Gift 29/3 1869 med Lars Ersson Lindberg i Vattan (se Björkbo)

                             son                      Olof, född 26/9 1848                                              död 23/5 1855

                             son                      Anders, född 6/9 1851                                            Vistats hos en släkting vid Gysinge.  Flyttade till Nora socken 17/9 1865

                                                                                                                                                

                                                                                                                                               

 Efter Jan Janssons död 1851 ingick Lena Ersdotter nytt äktenskap 26/12 1852 med förre mannens bror Erik Jansson

                                                                                                  

 

Född 6/1 1812 i                           Lena Ersdotter                                                         död 12/8 1857

Åttersta Nr. 4                              vigd 2:a gången 26/12 1852

 

                                                          Make

Född 5/12 1814 i                         Erik Jansson                                                              död 5/3 1858

Vattan ”Nygårds”

 

                             son                     Per Olof, född 8/2 1856                                          död 20/1 1861

 

 

 

Född 11/10 1838 i                      Jan Johansson                                                           död 18/8 1921

Vattan ”Nygårds”                      vigd 27/12 1869

Son av Jan Jansson

och Lena Ersdotter

 

                                                          Maka

född 16/8 1843 i                          Greta Olsdotter                                                        död 8/8 1913

Stocksbo Nr. 1 ”Pers”

Dotter av Olof Olsson och

Greta Larsdotter


                             dotter                Anna Lena, född 10/1 1870                                  gift 26/11 1899 med   Lars Olof Östblom i Östanbyn, Högbo                          

                             dotter                Johanna Margareta, född 21/3 1873                gift med Johan Olof Brolund 10/1 1915 i Stocksbo s 1

                             son                     Johan Olof, född 2/9 1875                                    död 6/9 1875

                             son                     Johan Olof, född 29/4 1877                                 död 18/9 1881

                             son                     Lars Erik, född 26/5 1879                                    (se nedan)

                             dotter                Ida Maria, född 5/5 1881                                      gift 17/1 1909 med Per Julius Molin i Hagmuren                                               

                             son                     Anders Edvard, född 28/4 1884                        död 22/5 1885

                             dotter                Kristina Matilda, född 15/3 1886                      död 26/3 1886

 

 

 

född 26/5 1879 i                         Lars Erik Johansson                                              död 21/12 1966

Vattan ”Nygårds”                      vigd 6/9 1902

Son av Jan Johansson

och Greta Olofsdotter

                                                         Maka

Född 23/6 1879 i                        Beda Margareta Quist                                           död 18/2 1951

Kungsgården. Dotter av

Karl Quist och Brita

Margareta Vestberg


                             son                      Lars Ivar, född 22/11 1902                                   (se nedan)

 

 

 

Född 22/11 1902 i Vattan        Lars Ivar Johansson                                                död 23/3 1972”

”Nygårds”. Son av Lars            vigd 15/6 1935

Erik Johansson och Beda

Margareta Quist

 

                                                          Maka

Född 12/12 1909 i Vattan        Karin Linnea Lindberg                                            död 14/2 1993

”Häsänge”. Dotter av

Anders Johan Lindberg och

Lisa Margareta Lundin

 

                             son                      Erik Rune, född 16 /5 1940                                    (se nedan)


 

Född 16/5 1940 i Vattan         Erik Rune Ivarsson

”Nygårds”. Son av                     vigd 21/12        1963

Lars Ivar Johansson och

Karin Linnea f. Lindberg

 

                                                          Maka

Född 19/10 1942 i                       Karin Gunvor Kvick

Mossbo, Alfta. Dotter av

Gustav och Karin Kvick                                         

 

                                                          Barn

                             son                      Sören, född 28/2 1964

                             dotter                Ingela, född 30/10 1966

Nygårds den 2 maj 1981

Torrfura med årtalet 1775. Koppar-Nygårdsberget. (2007)