Vattan 1 8

Vattan 1:8 (Nygårds)

Nuvarande ägare:

Erik Rune Ivarsson

Svärdsjövägen 455 812 94 Åshammar


År 1806 delades hemmanet Vattan Nr. 1 mellan bröderna Erik och Jan Jansson. Erik blir kvar på Vattan Nr. 1  ”Gammelgårds”.

 Brodern Jan bildar Vattan (S 1) 1:8

 

                             Förste bonden på ”Nygårds”

Född 5/2 1781 i                           Jan Jansson                                                               död 14/12 1834

Vattan Nr. 1 ”Gammel-             vigd 21/10 1805

gårds”. Son av Jan Jansson

och Brita Olofsdotter

 

                                                       Maka

född 3/10 1784 i Lövåker            Anna Jansdotter                                                      död 8/7 1844

Nr. 1 ”Nerigårds”. Dotter

av Jan Olsson och Lisa

Olsdotter

                             dotter                Brita, född 2/1 1808                                                död 28/8 1809

                             son                     Jan, född 12/1 1810                                                (se nedan)

                             son                     Olof, född 6/6 1812                                                 död 5/5 1828

                             son                     Erik, född 5/12 1814                                               (se nedan)

                             dotter                Anna, född 14/12 1824                                           gift 25/6 1845 med Per Olsson i Quarbo, Stocksbo

 

 

Född 12/1 1810 i Vattan              Jan Jansson                                                               död 20/7 1851

”Nygårds”. Son av Jan               vigd 27/5 1836

Jansson och Anna Jans-

dotter

 

                                                       Maka

Född 6/1 1812 i Åttersta              Lena Ersdotter                                                          död 12/8 1857

Nr. 4 ”Hanses”. Dotter av

Erik Olsson och Carin

Larsdotter

 

                             son                      Johan, född 11/3 1837                                            död 14/3 1837

                             son                      Jan, född 11/10 1838                                              (se nedan)

                             son                      Erik, född 23/3 1841                                               Bergsman på Åsen 5 s 2

                             son                      Lars, född 13/9 1843                                               Till N Amerika 7/5 1866

                             dotter                 Anna, född 20/10 1845                                           Gift 29/3 1869 med Lars Ersson Lindberg i Vattan (se Björkbo)

                             son                      Olof, född 26/9 1848                                              död 23/5 1855

                             son                      Anders, född 6/9 1851                                            Vistats hos en släkting vid Gysinge.  Flyttade till Nora socken 17/9 1865

                                                                                                                                                

                                                                                                                                               

 Efter Jan Janssons död 1851 ingick Lena Ersdotter nytt äktenskap 26/12 1852 med förre mannens bror Erik Jansson

                                                                                                  

 

Född 6/1 1812 i                              Lena Ersdotter                                                         död 12/8 1857

Åttersta Nr. 4                                 vigd 2:a gången 26/12 1852

 

                                                        Make

Född 5/12 1814 i                            Erik Jansson                                                              död 5/3 1858

Vattan ”Nygårds”

 

                             son                     Per Olof, född 8/2 1856                                          död 20/1 1861

 

 

   

Född 11/10 1838 i                         Jan Johansson                                                           död 18/8 1921

Vattan ”Nygårds”                        vigd 27/12 1869

Son av Jan Jansson

och Lena Ersdotter

 

                                                       Maka

född 16/8 1843 i                            Greta Olsdotter                                                        död 8/8 1913

Stocksbo Nr. 1 ”Pers”

Dotter av Olof Olsson och

Greta Larsdotter


                             dotter                Anna Lena, född 10/1 1870                                  gift 26/11 1899 med   Lars Olof Östblom i Östanbyn, Högbo                          

                             dotter                Johanna Margareta, född 21/3 1873                gift med Johan Olof Brolund 10/1 1915 i Stocksbo s 1

                             son                     Johan Olof, född 2/9 1875                                    död 6/9 1875

                             son                     Johan Olof, född 29/4 1877                                 död 18/9 1881

                             son                     Lars Erik, född 26/5 1879                                    (se nedan)

                             dotter                Ida Maria, född 5/5 1881                                      gift 17/1 1909 med Per Julius Molin i Hagmuren                                               

                             son                     Anders Edvard, född 28/4 1884                        död 22/5 1885

                             dotter                Kristina Matilda, född 15/3 1886                      död 26/3 1886

 

 

 

född 26/5 1879 i                            Lars Erik Johansson                                              död 21/12 1966

Vattan ”Nygårds”                        vigd 6/9 1902

Son av Jan Johansson

och Greta Olofsdotter

                                                       Maka

Född 23/6 1879 i                          Beda Margareta Quist                                           död 18/2 1951

Kungsgården. Dotter av

Karl Quist och Brita

Margareta Vestberg


                             son                    Lars Ivar, född 22/11 1902                                   (se nedan)

 

 

 

Född 22/11 1902 i Vattan            Lars Ivar Johansson                                                död 23/3 1972”

”Nygårds”. Son av Lars             vigd 15/6 1935

Erik Johansson och Beda

Margareta Quist

 

                                                       Maka

Född 12/12 1909 i Vattan            Karin Linnea Lindberg                                            död 14/2 1993

”Häsänge”. Dotter av

Anders Johan Lindberg och

Lisa Margareta Lundin

 

                             son                     Erik Rune, född 16 /5 1940                                    (se nedan)


 

Född 16/5 1940 i Vattan              Erik Rune Ivarsson

”Nygårds”. Son av                      vigd 21/12        1963

Lars Ivar Johansson och

Karin Linnea f. Lindberg

 

                                                       Maka

Född 19/10 1942 i                       Karin Gunvor Kvick

Mossbo, Alfta. Dotter av

Gustav och Karin Kvick                                         

 

                                                          Barn

                             son                      Sören, född 28/2 1964

                             dotter                 Ingela, född 30/10 1966

Torrfura med årtalet 1775. Koppar-Nygårdsberget. (2007)

Berta och Einar (Pers) Eriksson, Jenny och Ivar Westerberg, Nygårds Ivar och Karin Johansson och Rune Ivarsson vid stugan vid Toxen

Lumsheden vintern 1923 – 24. Sven Wikblom och Ivar Johansson.

Ivar Johansson och Gösta Sandgren

Sandgrens Erik ?? Wallbergenserik, Friberg huggare som bodde i Edlunds i Hagmuren, NygådsIvar, Bror Lantz, Fribergs gumma, Gunnar Wikblom, NygårdsKarin och Atti

Ivar Johansson och Gunnar Wikblom.

”Nygårds” Karin Johansson

Nygårds den 2 maj 1981

Övre raden ?, Anders Andersson, ?, Gunnar Wikblom, ?, Anders Lantz och Gösta Sandgren. Nedre raden 4e från vänster Karin Johansson längst till höger SkommarHanna

?, Ivar Johansson, ?, Anna Östblom gift med Einar Pettersson

 

Stugan vid Toxen. Gösta Sandgren, Nygårds Karin, Nygårds Ivar och Gunnar Wikblom

Nygårds Ivar och Karin. Bror Lantz och Gunnar Wikblom

Pers Edvard, Gunnar Wikblom, Ivar Johansson och Pers Einar

”Nygårds” Karin Johansson