Vattan by

21-OVS-869 1918

21-OVSS-235 1844

21-OVS-171 1829

Wattans Jaktlag

Från vänster Stig Bengtsson, Berth Sjödin, Sifvert Sundin, Stig Johnson, Sven Ryberg, Jonas Jönsson, Gustav Jönsson. Knästående Martin Andersson och fotograf var Hans Lindberg.