Åkerbo 1 1

Åkerbo 1:1 (Åkerlövs)

Nuvarande ägare:

Robert Gren

Elin Viktoria Gren

Svärdsjövägen 481 812 94 Åshammar

ERIK ANDERSSON

Lövåker, Åshammar

Född 13 jan. 1886 i Ovansjö socken.

Hemmansägare. Inneh. Av släktgårds-

Diplom “Åkerlöfs”. Lövåker, Ovansjö

Socken, sedan år 1725.

"Åkerlöfs" gamla gård.