Om V-L-S


Om föreningen.


Vattan, Lövåker och Stocksbo är tre små byar som idag är förenade i Bygdegården.

Medlemmarna är aktiva och har ofta olika typer av verksamhet. 

 

 

 

Sponsring

 

Vi var med och sponsrade renoveringen av Bystugan

 

Kjell Thorslund

Per Anders Jonsson

Stina och Olle Evermo

Cecilia och Gunnar Norström

Anki och Sten Westberg

Conny och Gerd Arvidsson

Christina och Mats Jonsson

Patrik Gabrielsson

Åke Martinsson

Börje Edvinsson

Anita och Sven Lundin

Mats Löfblom

Stefan Södergren

Toivo Sarlin

Ann-Katrin och Roger Barrefjord

Lotta och Micke Nyman

Christina och Alvar Woxlin

Lotta och Alf Swärd

Sara Eriksson

Christer Skogsberg

Jan Olof Jönsson

 

 

 

 

Hur rustningen gick till


Efter att föreningen köpt fastigheten började upprustning av lokalen vid månadsskiftet mars/april 2009.

Bilden här visar husets interiör. Entrén finns här på kortsidan. Den flyttades sedermera till bortre änden av långsidan.


Huset "kläddes av" på insidan, scenen revs och köket revs ut.

Innertaket var borta i stora salen, där såg man insidan av yttertaket.


Väggarna reglades upp och kläddes med två lager skivor. Takstolarna justerades och takbrädorna skruvades fast.


Elinstallationen är nygjord.


Ytskiktet på väggarna är målad väv med  bröst-panel nertill.

Där scenen tidigare stod finns nu två toaletter, en liten och en rymlig. Den stora är handikappanpassad och har även en dusch.


Det fanns inte vatten och avlopp i huset, så det har dragits in under byggtidens gång.


Uppvärmningen sker från en pelletskamin med understöd från några elelement.


På baksidan i vinkeln mellan köket och stora salen har det byggts en altan med ett tak.


Arbetet med lokalen har gjorts av föreningens medlemmar och det kan ju lätt konstateras att det finns ett antal tusenkonstnärer i föreningen.


Entré och toaletter är anpassade så att rörelsehindrade personer kan komma in och

använda faciliteterna i byggnaden.


I april 2018 renoverades köket av några medlemmar i föreningen. Köket målades om, ny inredning monterades in och nya vitvaror installerades.


Pga ett vattenledningshaveri hösten 2021 borrades en ny brunn mellan stugorna och Kjell Thorslund. Vattenprover visade att det "nya" vattnet var så järnhaltigt att ett järnfilter fått installeras

   Styrelsen 2023

     

    Leif Karvonen, ordförande

    Sven-Olof Evermo, sekreterare

    Kjell Thorslund, kassör

    Sten Westberg, ledamot

    Mikael Nyman, ledamot
 
    Patrik Sjödin, ersättare


    Peter Mannfelt, revisor