Grensbo 1 2

Grensbo 1:2  (Konsum) 

Nuvarande ägare:

Helen Tallbeg

Mattias Tallberg

Svärdsjövägen 496 812 94 Åshammar

KARL GUNNAR COLM

Stocksbo,Åshammar

Född 28 sept. 1902 Älvkarleby, Uppsala

Län. Butiksföreståndare