Grensbo 1 1

Grensbo 1:1

Nuvarande ägare:

Karl Jonny Landberg 

Inger Kristina Landberg

Svärdsjövägen 499 812 94 Åshammar

Rote Nr: 13 (Rotehemman Åttersta 3-4, Stocksbo 1)

 

                                                          Soldaten

född 6/10 1761 i Lem.                     Lars Larsson Gren                                                   död 28/12 1808 i finska kriget

Son av soldaten Lars                      vigd 25/4 1791                                                          

Ekengren och Anna

Persdotter

 

                                                          Hustru

född 11/6 1764 i Stocksbo               Cherstin Ersdotter                                                   död 18/10 1847

Dotter av trumslagaren

Erik Ersson Hurtig och

Christina Eriksdotter

 

                             son                      Erik, född 30/1 1794                                                 (se nedan)

 

Lars Larsson Gren, född 6/10 1761, soldat 20/6 1783 vid roten nr: 63, 5 fot 11 tum lång. Bevistade fälttåget i Finland 1788 – 1790.

Transporterad till rote nr: 13 25/10 1798, kommenderad till Drottningholm 1807. Död 28/12 1808 troligen  i ”fältsjukan” under

 fälttåget i Finland 1808.

 

 

född 30/1 1794 i Grensbo,              Erik Larsson                                                             död 10/6 1842

Stocksbo.                                         vigd 11/11 1819

Son av Lars Gren och

Cherstin Ersdotter

 

                                                          Hustru 

född 29/3 1793                                 Brita Andersdotter                                                   död 18/6 1874

i Se nr: 5.

Dotter av bonden Anders

Persson och Lisa Lars-

dotter

 

                             dotter                   Stina, född 2/12 1820                                               gift 1/11 1846 med  Hans Hansson från Häggbo, Stocksbo

                                                                                                                                             (se nedan)

                             dotter                  Brita, född 10/4 1829                                                gift 9/4 1849 med Olof Hansson i Häggbo, Stocksbo

                                                                                                                                                 

   

 

född 2/12 1820 i Grensbo,              Stina Ersdotter                                                         död 20/1 1873

Stocksbo. Dotter av ny-                 vigd 1/11 1846

byggaren Erik Larsson

och Brita Andersdotter

 

                                                         Make

född 23/9 1825 i Häggbo,              Hans Hansson                                                           död 26/2 1907

Stocksbo. Son av Hans

Olsson och Greta Jäder-

ström

 

hennes u.ä.     dotter                     Brita, född 30/8 1843                                                 död 26/4 1860

                            dotter                 Greta, född 15/9 1848                                                död 5/11 1851

                            dotter                 Greta, född 21/1 1853                                                gift 26/12 1875 med Jan Olsson Lövblom, Lövåker i ”Nerigårds”

                            son                      Lars Erik, född 21/10 1855                                       död 15/12 1873

                            dotter                 Stina, född 24/12 1858                                               död 9/2 1859

                            dotter                 Brita Stina, född 11/2 1865                                       gift 7/12 1890 med Lars   Johan Lindblom från Grundsjön

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                

 

 

Hans Hansson omgift efter Stina Ersdotters död med Stina Persdotter 15/7 1877, dotter till soldaten Per Vig och Anna Jönsdotter från Vattan (Hedströms). Stina Persdotter var änka efter Karl Daniel Vikström i Vattan.född 11/2 1865 i Grensbo,            Brita Stina Hansdotter

Stocksbo. Dotter av Hans            vigd 7/12 1890

Hansson och Stina Ers-  

dotter

 

                                                        Make

född 25/6 1867 i Grund-               Lars Johan Lindblom                                                död 28/5 1930

sjön. Son av Hans Lars-

son Lindblom och Lisa

Larsdotter

 

                             dotter                 Kristina Lovisa, född 21/4 1891                               död 5/9 1891

                             son                      Erik, född 5/7 1894                                                    död 31/3 1895

                             son                      Lars Erik, född 23/7 1896                                         död 14/4 1901

                             son                      Hans Olof, född 12/2 1900                                         Utflyttad till Kristianstads län 28/11 1934

                             dotter                 Stina Elisabet, född 3/4 1904                                     gift 8/5 1926 med   fabriksarbetaren Erik Johan Eriksson     

                                                                                                                                              Ås fäbodar (Dalfors)

 

 

född 3/4 1904 i Grensbo                Stina Elisabet Lindblom

Stocksbo. Dotter av Lars               vigd 8/5 1926

Johan Lindblom och

Brita Stina Hansdotter

 

                                                          Make

född 3/8 1902                                   Erik Johan Eriksson

i  Åsen 15 s 7. Son av

hemmansägare Lars

Erik Olsson och Anna

Brita Haglund

 

                             son                       Johan Olof, född 30/8 1924

                             son                       Lars Erik, född 15/5 1926

                             dotter                  Ann-Britt, född 20/6 1935

 

 

Grensbo köptes av Mats Löfblom i Kvarbo, Stocksbo. Bostadshuset är numera rivet. 

                                                                                  

”Gren”-Stina Eriksson