Grundsjön 2 13

Grundsjön 2:13 (Brolunds)

Nuvaranede ägare:

Stig Gunnar Hedberg

Valbovägen 480 818 91 Valbo

Maria Thorslund

Arvid Brolund

Brita Jackson, född Brolund

Johanna Brolund

Anna Brolund

Henning och Brita Jacksson

Grundsjön. Anna Brolund, Arvid Brolund, Thure Thorslund, Anna Lund Holmgren, ? Bengt Thorslund, Philip Brolund, morfar (Birgit Sundlöv

Släktträff i Grundsjön 1956. Brolunds

Erik och Einar Brolund

Allan Brolund

Grundsjön

Kryckeståt vid Nygårds i Vattan. Johan och Johanna Brolund

ÅR 1915 ANORDNADES KRYCKESTÅT I VATTAN FÖR NYGÅRDS JOHANNA MARGARETA JOHANSSON OCH HENNES FÄSTMAN JOHAN OLOF BROLUND, GRUNDSJÖN.

 

Johan Brolund föddes den 21/10 1877 i Grundsjön och dog den 2/11 1944. Han försörjde sig som bonde i Stocksbo. Han var äldst i en syskonskara på nio stycken. Johanna överlevde sin make med ett år och dog den 21/12 1945. Makarna gifte sig den 10/7 1915. Inga barn föddes i äktenskapet. .

 

Johans bror Arvid begåvades däremot med 7 barn, varav 4 nådde vuxen ålder. Av dem så finns Inez (f. 1923), gift Englund och hennes bror Göte (f.1933) i livet.

 

Kryckeståten: Förridare är Sme-David (Johansson) och Gren-Johan, som håller den vita vackra hästen, vilken rids av Jacks Brita(f. 1897). Åkerlövs Marie (f.1891), gift med Arvid Brolund, som var far till Hanses Viola Eriksson i Åttersta, kommer därnäst och sedan Löfbloms Anna. De två herrarna, som rider till höger om damerna är Åkerlövs Erik och Erik Löfblom.

Utspridda här och där är Gammelgårds pojkarna i Vattan.

 

Nu är kryckan lyckligen hemma vid Nygårds i Vattan. I centrala Ovansjö är det vanligt att tallen ska tagas upp med hela roten, men det här är ju mycket mer praktiskt, för nu är ju brudgummen besparad det arbetet, innan han skall börja att snickra till vaggan. Efter presentöverlämningen till fästfolket blir det lysningskalas och dans.

 

                                                                                            

Så vackert brudparet är i högsommar grönskan. Rönnar och syrener prunkar. Brudgummen är klädd i dubbelknäppt bonjour, som inte alls var vanlig på senare delen av nittonhundratalet.