Kvarbo 1 5

Kvarbo 1:5 (Ol-Ors)

Nuvarande ägare:

Roger Barrefjord

Anna Katarina Birgitta Barrrefjord

Svärdsjövägen 504 812 94 Åshammar

TOMMOS ANDERS NILSSON

Stocksbo, Åshammar

Född 25 sept. 1873 i Älvdalens socken,

Kopparbergs län. Kronojägare. Led. Av

Kom.-nämnden, fattigv.-styr.,folkskolestyr.

Och nykterhetsnämnden, distriktsombud

I Sveriges Kronojägarförb., förbundets

Kassör och hedersledamot. Skyttemärke

I silver.