Lövåker 1 15

Lövåker 1:15

Nuvarande ägare:

Peter Hilmar Tschinkel

Eva Tschinkel

Svärdsjövägen 477 812 94 Åshammar

1923 Avsöndring den 5 december 1923

1924 Lagfartsbevis av den 14 januari 1924 För Lars Erik Lövblom och hans hustru Ida Regina Lövblom. Lövåker 1:16.

1936 Avstyckat från Lövåker 1:15 den 23 oktober 1936 0,0950 hektar .

1944 Avstyckning från 1:15 till