Lövåker 1 2

Lövåker 1:2 (Nerigårds)

Nuvarande ägare:

Sten Inge Vestberg

Svärdsjövägen 482 812 94 Åshammar

Hemmanet Lövåker Nr: 1 är taget i arv från Västerberg N:6  omkring år 1600, då det var fäbod under Västerberg. Olof Jönsson nämndes första gången 1633. Han var halvbror till Johan Ersson, Vattan Nr: 1                           

                              

 

Född i Västerberg Nr: 6 son av                              Olof Jönsson                                                       död 1659

bonden Jöns Hansson                                             Maka

                                                                                  Ej nämnd                                                            död 1674

                                                               son            Joen, född okänt                                                  (se nedan)

                                                               son            Olof, född okänt                                                   skänkte 1657 1 daler till nya storklockan Troligen gift med                                                                                                                                                                 Ella Göransson, Grundsjön Nr: 2 och bonde där

                                                                                                                                                              

                                                                         

son av torparen i Lövåker Olof Jönsson              Joen Olsson                                                          död 1676

                                                                                  Maka

född i Mom Nr: 1 dotter av                                    Anna Olsdotter                                                    död 1697

bonden Olof Hansson

                                                              son            Jöns                                                                              

                                                              son            Anders                                                                     (se nedan)  studerade och antog namnet Agrelius,  senare                                                                                                                                                                      (1708) Agrell                                     

                                                             dotter        Brita                                                                        gift 1679 med Hans Andersson, Åttersta 4                                                                                           dotter         Anna                                                                       gift 1688 med Anders Johansson i Stocksbo

                                                                                                                                                 

Joen Olsson gav fastlagssöndagen 1671 10 daler till kyrkan ”till tacksamhet att Gud skonade halva hans gård från vådeld”

 

 

född 1649 i Lövåker 1 son av                                Jöns Jönsson                                                           död 1735, begravd 28/12

Joen Olsson och Anna Olsdotter                            vigd 1676

                                                                                 Maka

född 1656 i Åsen Nr 1 dotter av                            Karin Persdotter                                                     död 6/11 1729

Per Ersson

                                                             son              Olof, född 1677(?) bör vara 1680

                                                             son              Jonas, född 1678                                                      död 1680

                                                             son              Per, född 1683

                                                             dotter          Anna, född 1685                                                       gift med Jan Ersson, Stocksbo 3

                                                             son              Anders, född 1687

                                                             son              Jöns, född 1690

                                                             son              Hans, född 1695                                                       (se Hans Jönsson Åkerlöf, Piparbo)

                                                             son              Johan, född 1697

                                                             son              Lars, född 1699

 

 

 

född 1677(?) bör vara 1680 är döpt 4:e                 Olof Jönsson                                                            begravd 6/1 1759 ”rödsot”  

söndagen i  advent 1680. Son av                            vigd midsommardagen 1701                                       

Jöns Jönsson och Karin Persdotter

i Lövåker 1,  Nerigårds                    

                                                                                 Maka

född 1678 i Åsen Nr 6 Dotter av                           Karin Eliaedotter                                                   död 30/4 1752 ”håll och styng”

bonden Elias Hansson                                                                                                            

                                                              son            Axel, född 13/7 1702                                               död 1702 Uppkallad efter landshövding Axel von Schaar, som i

                                                                                                                                                                 sällskap med landshövding Nils Gripenhielm stod faddrar

                                                              son            Jonas                                                                        död 12/2 1704

                                                              son            Olof, född 12/2 1704                                               död 1706

                                                              son            Jöns, född 13/9 1706                                               begravd 23/3 1708

                                                              dotter         Brita, född 3/1 1708                                               (se nedan)

                                                              dotter         Karin, född 14/9 1711                                           död 1712

                                                              dotter         Margeta, född 15/1 1713                                       begravd 3/5 1713

                                                              son             Olof, född 15/5 1714                                               Kallade sig Löfgren. Gjordes av fadern arvlös. ”Jag såg                                                                                                                                                                      att han ej kunde uppehålla och konservera hemmanet                                                                                                                                                                          utan ödsmål  och vill ej mer veta av honom, emedan han                                                                                                                                                                      varit mig en lydig son                                                                                                                           son              Anders, född 6/2 1717                                            begravd 26/4 1719

                                                             son              Lars, född 27/9 1719                                              begravd 27/14 1719

                                                             son              Jonas, född 6/11 1720                                            begravd 11/7 1721

                                                             dotter          Karin, född 5/12 1725                                           begravd 12/1 1731

 

 

född 3/1 1708 i Lövåker 1 Nerigårds. Dotter av   Brita Olsdotter                                                     död 28/10 1753 ”bröstvärk”

Olof  Jönsson och Karin Eliaedotter                     vigd 24/10 1724                                                                                 

                                                                                  Make

född 1700 i  Österberg Nr 5                                    Jöns Jönsson                                                        död 18/2 1792   ”ålderdom"

                                                            son               Olof, född 2/10 1725                                             (se nedan)

                                                            son               Jöns, född 29/4 1728                                             begravd 21/7 1728

                                                            son               Elias, född 20/8 1729                                            död

                                                            son               Anders, född 18/10 1732

                                                            dotter           Karin, född 12/3 1735                                           begravd 12/6 1743

                                                            son              Jöns, född 30/12 1737

                                                            son               Lars, född 16/5 1740                                             död 1740

                                                            son               Hans, född 6/5 1741                                              begravd 13/5 1745

                                                            son               Zachris, född 19/4 1743                                        begravd 26/6 1743

                                                            son               Per, född 30/5 1744

                                                            son               Jonas, född 28/12 1746

                                                            son               Johan, född 8/4 1748

                                                            dotter            Brita, född 16/3 1751                                            gift med salpetersjudaren Johan Persson Rosenlöf i                                                                                                                                                                              Piparbo

                                                                                                                                                 

 

född 2/10 1725 i Lövåker Nr 1. Son av                  Olof Jönsson                                                          död 18/8 1794 ”ålderdom”

Jöns Jönsson och Brita Olsdotter.                          vigd 19/4 1747                                                               

                                                                                   Maka

född 1726 i Österberg  Nr 2                                    Brita Zachrisdotter                                               död 2/6 1800 ”ålderdom”

                                                          son                   Jöns, född 11/3 1748                                              begravd 19/6 1748

                                                          son                   Zachris, född 14/4 1749                                         begravd 5/7 1752

                                                          son                   Olof, född 1/1 1752                                                begravd 5/7 1752

                                                          dotter              Anna, född 1/1 1752                                               begravd 19/7 1752

                                                          dotter              Brita, född 20/6 1753                                             död 24/5 1763

                                                          dotter              Lisa, född 22/6 1756                                              (se nedan)

                                                          dotter              Anna, född 13/10 1758                                           gift med Anders Andersson, Stocksbo 3 

                                                          son                  dödfödd 5/2 1761

                                                          dotter              Carin, född 1763

                                                          son                  Olof, född 15/1 1765                                              blir bonde på Lövåker s 1 Oppigårds

                                                          son                  Anders, född 2/12 1769                                          död 19/3 1770

 

 

född 22/6 1756 i Lövåker N  Olof Jönsson             Lisa Olsdotter                                                         död 11/12 1825  ”hetsig feber”

och Brita Zachrisdotter                                            vigd 10/6 1772                                                        

                                                                                   Make

född1747 i Backberg Nr 5                                       Jan Olsson                                                              död 21/1 1806 ”bröstfeber”

                                                       dotter                 Brita, född 28/11 1775

                                                       son                     Olof, född 24/12 1777                                            (se nedan)

                                                       son                     Jan, född 7/1 1782

                                                       dotter                 Anna, född 3/10 1784                                             gift med Jan Jansson, Vattan s. 1 ”Nygårds” 21/10 1805

                                                       dotter                 Carin, född 10/10 1787

                                                       dotter                 Lisbet, född 18/6 1792                                           död 12/7 1792

                                                       son                     Anders, född 6/6 1794                                            död 18/6 1795

                                                       son                     Anders, född 12/8 1797                                          död 12/9 1797

  

 

född 24/14 1777 i  Lövåker Nr 1. Son av                Olof Jansson                                                          död 1/10 1828      ”hetsig feber”

Jan Olsson och Lisa Olsdotter                                 vigd 19/6 1802                                                     

                                                                                    Maka

född 1777 i Gavelhyttan, Nor. Dotter av                 Stina Åberg                                                           död 8/3 1856

byggmästaren Gerhard Åberg

och Lisa Andersdotter

                                                       son                     Jan, född 11/9 1803                                               död 17/10 1803

                                                       dotter                 Lisa, född 11/12 1804                                            död 13/9 1809   ”rödsot”

                                                       dotter                 Anna, född 22/10 1807                                          död 20/9 1809 ”rödsot”

                                                       dotter                 Lisa, född 28/2 1815                                              (se nedan)

                                                       son                     Jan, född 2/8 1816

 

 

född 28/2 1815 i  Lövåker 1. Dotter av                   Lisa Olsdotter                                                        död 25/8 1871

Olof Jansson och Stina Åberg                                 vigd 29/6 1837

                                                                                   Make

född 8/3 1815 i Stocksbo, ”Göras”. Son av             Olof Olsson                                                             död 30/6 1874

torparen Olof Göransson och Carin Olsdotter

                                                      son                      Olof, född 10/12 1839                                             död 28/5 1906 skattetorpare i ”Kvarbo” Stocksbo

                                                      son                      Jan, född 10/12 1839                                               död 12/12 1839

                                                      son                      Jan, född 30/6 1847                                                 (se nedan)

 

 

 

född 30/6 1847 i Lövåker Nr 1 Son av                     Jan Olsson Lövblom                                              död 28/6 1920

Olof Olsson och Lisa Olsdotter                                vigd 26/12 1875

                                                                                     Maka

född 21/1 1853 i  ”Grensbo” Stocksbo Dotter av    Greta Hansdotter                                                  död 5/2 1929

torparen Hans Hansson och Stina Ersdotter

                                                      son                      Johan Olof, född 15/1 1877                                    (se nedan)

                                                      son                      Hans Petter, född 19/11 1878                                  skattetorpare i ”Qvarbo” Stocksbo

                                                      son                      Lars Erik, född 22/10 1881                                     död 20/6 1886

                                                      dotter                  Johanna Elisabet, född 7/10 1883                           död 15/5 1884

                                                      son                      Lars Erik, född 14/6 1887                                       torpare, skogsförman och telefonväxelföreståndare i                                                                                                                                                                            Lövåker

                                                      dotter                  Kristina Lovisa, född 2/6 1890                               död 11/1 1902

 

 

född 15/1 1877 i Lövåker Nr 1. Son av                    Johan Olof Lövblom                                             död 28/4 1953

Jan Olsson Lövblom och Greta Hansdotter           vigd 14/11 1903

                                                                                    Maka

född 7/8 1881 i Stocksbo 2 s 1 ”Anders-Ols”          Lovisa Donatia Andersson                                   död 21/6 1946

Dotter av Anders Olsson och Anna Maria

Höggrun

                                                     dotter                    Edit Margareta, född 3/9 1903                               (se nedan)

                                                     dotter                    Judith Maria, född 20/2 1905                                 gift med Anders Petter Fahlén (Rask) 21/6 1930                                                                   son                       Olof Artur, född 8/4 1912                                       död 27/1 1919

                                                     son                       Anders Evert, född 9/3 1915                                   död 12/8 1915

                                                     son                       Johan Edvin, född 9/3 1915

                                                     dotter                   Aina Lovisa Viola. född 13/6 1918

                                                     dotter                   Anna Lisa Julia, född 11/12 1922

 

 

född 3/9 1903 i Lövåker Nr 1. Dotter av                 Edit Margareta Lövblom                                       död 27/2 1985

Johan Olof Lövblom och Lovisa                             vigd 21/6 1930

Donatia Andersson                                                 

                                                                                   Make

född 1904 från Lumsheden                                     Elov Berglund                                                          död 21/12 1965

                                                   barnlösa

 

 

född 24/12 1931  dotter till Judith Fahlén             Eva Marianne Fahlén

f. Lövblom och Anders Petter Fahlén

                                                                                 Make

född 5/3 1931                                                          Bror Inge Westberg                                                död 21/3 2001

                                                   son                        Sten Inge, född 21/3 1962                                        (se nedan)

                                                   son                        Mats Inge, född 23/3 1964

 

 

född 21/3 1962 Son till Marianne och                   Sten Inge Westberg

Bror Inge Westberg

Kryckeståt i"Nerigårds" Johan Olof Löfblom och Lovisa Donatia Andersson. Bröllopet var den 14/11 1903

JOHAN OLOV LÖVBLOM Lövåker N:o 1 Åshammar

Född 15 jan. 1877 i Ovansjö socken.

Hemmansägare. Inneh. Av släktgårdsdiplom “Nerigårds”, Lövåker, Ovansjö Socken, sedan 1633.

Dubbelbröllop i Lövåker 21/6 1930

Edit Lövblom och Elof Berglund, Judit Löfblom och Anders Petter Fahlén (Rask)

 

Nr 5 från höger i första raden Sven Löfblom. Bakre raden i mitten Hildur och Sven Emmoth. Till höger om Sven Emmoth okänd sedan farmor ( Marianne Westberg) och snett ovanför farfar.

Längst till vänster i tredje raden Lars Löfblom och hustrun Ida. Nedanför farmor John och Karin.

 

Vigselförrättare var kyrkoherde Nyström.

Edit och Judit var döttrar till Lovisa och Johan Löfblom.

Dubbelbröllop i Lövåkern 21/6 1930

Edit Lövblom och Elof Berglund

Judit Löfblom och Anders Petter Fahlén (Rask)

Bakre raden från vänster:

Stina Nordvall?, Elis Berglund, Betty Rask?, Adolf Rask ,Hildur Löfblom?, Karin, ? , Johan Larsson (Karin Löfbloms fästman)

Signe Löfblom g Eriksson, Herbert Löfblom, Lilly Berglund

Sven Löfblom ?, ?, ?

Främre raden från vänster: Anna Lisa Löfblom g Ranglén,  Judit Löfblom gift Fahlén, Anders Petter Fahlén, Edith Löfblom g Berglund

Elof Berglund, Aina Löfblom g Wallén

 

Signe Löfblom

Ida (gift med Lasse Lövblom) och Ester

5 syskon Nerigårds 20/2 1955

Judit Fahlén Anna Lisa Ranglén Edit Berglund Edvin Löfblom Aina Wallén


Marianne Westberg