Lövåker 1 4

Lövåker 1:4 (Smens)

Nuvarande ägare:

Henrik Setterholm

Madeleine Setterholm

Gudmundvägen 13 B 179 60 Stenhamra


Smens i Stocksbo, Davids far

Arne och Agneta Kvick

Greta Olsdotter "Smens" (Reginas mamma)

Smens i Stocksbo, Davids mor