Lövåker by

Lövåker by

Hej Lövåkersbor.

 

Det är med oro jag noterar att bynamnet Lövåker håller på att försvinna.

När vi bytte postnummer för en tid sedan fanns inte Lövåker med, däremot fanns Vattan, Stocksbo, Hagmuren, Mörkvik, Stensjön, Åmotan m.fl. med

 

Vidare kan nämnas att Stocksboskylten är placerad i rågången mellan Vattan och Lövåkers byar. Den borde placeras vid "Petters-ladan".

 

Lite historia om Lövåker kan kanske vara på sin plats.

Hemmanet Lövåker Nr 1 är enligt 1702 års skattevärdering taget i arv från Västerberg Nr. 6, omkring år 1600. Förste kände ägaren var Olof Jönsson, död 1659. Hemmanet har under 400 år gått i arv. Nuvarande ägare till Nerigårds är Sten Westberg.                              .

Byarna Vattan, Lövåker, Stocksbo och Grundsjön låg på den tiden på en kronoallmänning och staten ägde marken. Genom skattköp kunde ägaren till ett kronohemman få full äganderätt till sin mark, vilket för Lövåker, Vattan och Stocksbo skedde 1719. Av någon anledning blev hemmanen ånyo upptagna som så kallade stubbe och röjselrättshemman senare under 1700-talet.

Skattlösen från 1719 återbetalades 1781.

 

Genom Gustav III-s brev 1789 kunde ånyo kronohemman skattköpas och Lövåker skattköptes 1791 tillsammans med Grundsjön: Stocksbo skattköptes 1792 och Vattan 1796. 1792 delades Nerigårds och Oppigårds kom till.

 

Storskifte skedde 17 maj 1826 varvid Olov Jansson på Nerigårds får den västra halvan och Olof Olsson på Oppigårds får den östra.

 

1843 delas Oppigårds mellan Olof Olssons söner Per och Lars Olsson. Per-Olsson får gårdsnamnet med sig när han flyttar till den plats där Oppigårds är idag. Nuvarande ägare är Inge Lantz.

 

Lars Olsson bygger också nytt på den så kallade Kalvsveden. Gårdsnamnet blir senare Sme 'ns, där Arne Kvick bor idag.

 

Ytterligare en delning av Oppigårds har skett när Per Olssons äldste son Olov Persson byggde Ol-Pers, där Svea och Gotte Lundberg bodde.

Torpen Piparbo, Skogsbo, Åkerbo och Vallbo är uppodlade under 1700-talet och skattlagda 1838.

 

Som ni ser är Lövåker en gammal by och namnet värt att bevara, därför vädjar jag till Er Lövåkersbor, använd LÖVÅKER i Er postadress, eventuellt tillsammans med postlådsnummret.

 

Därmed hoppas jag att bynamnet Lövåker kommer att överleva.

Med vänlig hälsning Hans Lindberg i Vattan