Lobo 1 3

Lobo 1:3 (Skomakarns)

Nuvarande ägare:

Sebastian Grönblad

Brobyvägen 80 812 90 Storvik

Skommars – Karin och Johan Persson med dottern Britt Karin.

Lilly Wikblom och Skommarhanna

Lilly och Hanna

PER IVAR PERSSON

Stocksbo, Åshammar

Född 2 feb. 1907 i Ovansjö socken.

Skogsarbetare. Led. Av kom.-fullmäktige

Övre raden ?, Anders Andersson, ?, Gunnar Wikblom, ?, Anders Lantz och Gösta Sandgren. Nedre raden 4e från vänster Karin Johansson längst till höger SkommarHanna

Uppifrån ?? ?? Skommarhanna och Lilly.

Gunlis och Britt-Karin

Lilly, Höggrunds Astrid och Skommarshanna.