Stocksbo 3 12

Stocksbo 3:12 (Jänisas)

Nuvarande ägare:

Lars Olsson

Kvarnvägen 6 A Lgh 1102 812 30 Storvik

 Janisas i Stocksbo Frun från Janers i Lumsheden