Stocksbo 3 6

Stocksbo 3:6 (Småbroas)

Nuvarande ägare:

Christer Skogsberg

Svärdsjövägen 510 812 94 Åshammar