Vallbo 1 2

Vallbo 1:2 (Blads)

Nuvarande ägare:

Anders Sigurd Södergren

Australien

Hilda (Sandgren) och Nisse. (hos Blads)