Vallbo 1 4

Vallbo 1:4 (Wallbergens)

Nuvarande ägare:

Kjell Järvby

Svärdsjövägen 472 812 94 Åshammar

                                                          Soldaten

född 1722 (alt. -20)                          Olof Andersson Vallberg                                      död 16/4 1789 (Håll och styng)

                                                          vigd 5/5 1745                                                            

                                                          Hustru

född 3/10 1718                                 Brita Hansdotter                                                   död 21/2 1791 (Ålderdom)

dotter av soldaten                                                                                                           

Hans Jönsson Åkerlöf

och Anna Olsdotter

 

                             dotter                  Brita, född 23/2 1746                                            begravd 16/3 1746 (Kopporna)

                             son                      Anders, född 17/1 1747                                         begravd 19/7 1752   (Kopporna)  

                             dotter                  Anna, född 30/11 1749                                          (se nedan) gift 16/10 1774 med skogvaktaren Per Johansson från Vall Nr: 8

                             son                      Per, född 1/9 1751                                                  Nöddop av bonden Olof Jönsson, Lövåker 1, 1/9 1751. begravda 15/9 1751

                             son                      Hans, född 1/9 1751                                               

                             son                      Olof, född 22/11 1755                                            begravd 10/9 1758

                             dotter                  Brita, född 2/10 1757                                              gift 25/10 1789 med bergsman Hans Jansson i Österberg


                                   VALLBO   (SKOGSBO)

 

född 30/11 1749                             Anna Olsdotter                                                         död 7/12 1823 (Lungsot)

dotter av soldaten Olof                vigd 16/10 1774                                                      

Andersson Vallberg och

                                                       Make

                                                       skogvaktaren

född 28/12 1741                            Per Johansson                                                            död 29/11 1828  (Ålderdom)

i Vall Nr: 8. Son av bonden                                                                                          

Jan Jansson och Lisbet

Persdotter

                             son                      Johan, född 23/8 1776                                              död ogift 19/2 1849 (sjuklig till sinnet)

                             dotter                  Lisbet, född 30/8 1780                                              död 30/8 1780 nöddop

                             dotter                  Brita, född 30/8 1780                                                död 30/8 1780 nöddop

                             son                      Olof, född 7/8 1782                                                   död 1782, okänd barnsjukdom

                             dotter                  Anna, född 27/1 1784                                                gift med torparen Jan  Ersson i Lövåker 29/12 1816

                             son                      Olof, född 1/1 1787                                                   (se nedan)

                             dotter                  Lisa, född 27/10 1789                                               död 9/1 1792 (kopporna)

                                                                                                                                                

 

                                                          SKOGSBO

                                                          skogvaktaren

född 1/1 1787                                   Olof Persson                                                             död 17/10 1856

i Lövåker. Son av Per                      vigd första gången 16/5 1813

Johansson och Anna                        vigd andra gången 19/4 1824

Olsdotter

                                                          Hustru nr 1

född 10/5 1787 i Bro.                      Karin Andersdotter                                                död 16/10 1822 (lungsot)

Dotter av soldaten Anders                                                                                           

Stock och Anna

Jansdotter           son                      Olof, född 20/10 1813                                              till Gävle 1836

                             dotter                  Anna, född 12/12 1814                                            gift 1834 med dagakarlen Jan Erik Persson Jäderberg

                             dotter                  Carin, född 9/5 1818                                               gift 1/4 1850 med drängen Daniel Abrahamsson

                             son                      Anders, född 4/2 1821                                             till Gävle 1837

                             son                      Jan, född 4/2 1821                                                   till Gävle 1837

                                                

                                                         Hustru nr 2

född 2/9 1784 i Norrberg.              Carin Persdotter                                                      död 28/8 1861

Dotter av landbonden Per

Andersson och Margta

Johansdotter.

                             dotter                  Greta, född 18/1 1825                                            mindre vetande död efter 1896

                             dotter                  Brita, född 31/7 1827                                             död 5/6 1829

 

Efter Olov Perssons död övertogs torpet av Lövåker s 1.

                                                          

                   

                                                          VALLBO

 

född 27/1 1784                                 Anna Persdotter                                                     död 12/7 1866

Dotter av skogvaktaren                  vigd 29/12 1816

Per Johansson och

Anna Olsdotter                                                       

                                                          Make

född 3/10 1795 i                              Jan Ersson                                                              död i Lövåker 12/12 

Österberg. Son av                                                                                                             

gruvdrängen Erik                                                                                                          flyttade som sockenskomakare till Vall 1836 Till Högbo 1838

Jansson och Greta                                                                                                             

Ersdotter                                                                                                                              

                             dotter                  Greta, född 6/9 1817                                             död 8/2 1818 (bröstfeber)

                             son                      Erik, född 12/12 1818                                           död 4/1 1819

                             son                      Erik, född 27/5 1820                                             (se nedan)

                             son                      Per, född 11/5 1823                                               soldat med namnet Löfblom. Gift 7/12 1845 med Greta Olsdotter

                                                                                                                                        Säterström i Stocksbo.

                             dotter                 Greta, född 23/1 1826                                            död 24/1 1826   (brådöd)                                                                                                               dotter                 Anna, född 23/1 1826                                            död 24/1 1826 (brådöd)

                             son                     Jan, född 8/8 1828                                                  gift 9/11 1856 med Anna Olsdotter född 11/10 1827. Dotter av

                                                                                                                                         sockenskomakare Olof Ersson och Lena Jönsdotter i Backberg


 

                                                        Nybyggaren

född 27/5 1820 i Vallbo,                 Erik Jansson Löfblom                                           död 4/11 1906

Lövåker. Son av Jan Ersson         vigd 22/11 1850

och Anna Persdotter

                                                          Hustru

född 2/2 1818                                   Lena Olsdotter                                                     död 3/12 1907

Dotter av landbonden

Olof Jönsson och Greta

Olofsdotter i Bro 2.

                                                          

                             dotter                Anna, född 19/1 1852                                             gift 28/12 1876 med dagakarlen Olof Andersson Vestblom i Västerberg

                             dotter                Greta, född 2/9 1854                                              gift 16/11 1877 med korpralen Anders Bomb i Mom.

                             dotter                Lena, född 8/1 1857                                               hennes u.ä. son Erik Marcellus Löfblom född 16/1 1888

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                       Muraren

född 8/8 1828                                Jan Jansson Lövblom                                            död 15/3 1908

i Vallbo, Lövåker.                          vigd 9/11 1856

Son av Jan Ersson och

Anna Persdotter

                                                        Hustru

född 11/10 1827                             Anna Olsdotter                                                      död 23/11 1916

i Backberg. Dotter av

sockenskomakaren

Olof Ersson och

Lena Jönsdotter

                             dotter                  Anna Lena, född 13/5 1861                                   gift med skomakaren Lars Olof Haglund i Storvik 26/12 1885

                             son                     Jan Olof, född 15/9 1863                                        gift med Brita Lena Lindberg i Björkbo, Vattan (se Björkbo)

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                            

                                                                                                                                                                                                          

Wallbergens Erik Löfblom, Sven och Gunnar Wikblom

Vallbergens Erik, kan vara Per Erik Eriksson Åshammar och Gunnar Wikblom

Sandgrens Erik ?? Wallbergenserik, Friberg huggare som bodde i Edlunds i Hagmuren, Nygåds Ivar, Bror Lantz, Fribergs gumma, Gunnar Wikblom, Nygårds Karin och Atti.

"Vallbärgens-Erik" och Monark 175 cc.