Videmark 1 2

Videmark 1:2 (Nya skolan)

Nuvarande ägare:

Tommy Hedberg

Svärdsjövägen 475 812 94 Åshammar

 Nya skolan 1942

Nya skolan i Lövåker Övre raden:?, ?, ?, ?, Karin Johansson ?, ?

Mellanraden:?, Roland Andersson,

Främre raden: Svea Lundberg, ?, Berta Andersson (Ranglén)

Skolan 1945

1 1                  2 Siv Jansson (Spellsiv) 3                        4                        5 Anita Dare´n     6                        7               8 Ing-Britt Bengtsson 9 Ingemar Woxlin 10 Jan Engberg 11                           12  Sven-Erik Engberg

1.Barbro Lindström.2.Kerstin Andersson 3..Inger Darén .4.Inga-Lisa Södergren.5.Siri Darén..6.Anita Woxlin.7.Lilian Arvidsson.8.Rosa Woxlin.9.? Svensson 10.Carl Gustav Norén.11.Bernt Emmoth.12.Kurt Spellas.13.Sture Södergren.14 Alvar Woxlin

Lärarinna: Marianne Stenman

Skolan 1938 – 1939. Övre raden från vänster Lars , från smens pappa tror att han blev lärare, ? bror till Gunny, Allan , Bertil  Lärare Palm.

Mittenraden från vänster: Ester ?, Olga – syster till Ester, ?, ?, Gunny, Hilma – syster till Ester, Gunlis, Ester, Britt-Karin.

Främre raden från vänster: Bror Brolund, Stig Emmot, Einar Hellbom.

Gunnar Westberg med skolklass nya skolan

Skolbarnen i Stocksbo skola 1947. Främre raden fr.v. Birgitta Strid, Solveig Nilsson, Siv Jansson, Marit Martinsson, Ing-Britt Bengtsson, Anita Helmersson, Anita Daren, Kennet Helmersson. Bakre rad Inge Lantz, Rune Ivarsson, Ruth Strömgren.