Videmark 1 4

Videmark 1:4 (Kronjägarns)

Nuvarande ägare:

Peter Hilmar Tschinkel

Eva Tschinkel

Svärdsjövägen 477 812 94 Åshammar